Szanowni Państwo!

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. RP z dnia 16 listopada 2018) oczekujemy na sporządzony przez Komisję Ewaluacji Naukowej wykaz czasopism naukowych. Lista ministerialna czasopism naukowych ukaże się prawdopodobnie w czerwcu 2019 r.

Redaktor Naczelny Prac Naukowych WSZiP
prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko

Aktualności

08.03.2019

Zapraszamy do składania artykułów do kolejnego numeru PN do dnia 30.06.2019.

Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Przesiębiorczości
Wałbrzych 2012