SZANOWNI PAŃSTWO!

Miniony rok zaowocował wieloma wydaniami naszych Prac Naukowych. Znalazły tutaj swoje urzeczywistnienie zarówno wydawnictwa monograficzne, jak i cykliczne oraz materiały konferencyjne. Wszystkie zgłaszane do druku teksty prezentują, w opinii recenzentów i zespołu redakcyjnego, wysoki poziom. Dopuszczane są do druku zgodnie z przyjętymi zasadami kwalifikacji artykułów.

W naszych Pracach Naukowych publikowane są oryginalne opracowania, wcześniej niepublikowane, wyniki badań pracowników, doktorantów i studentów uczelni wyższych oraz praktyków dzielących się swoimi osiągnięciami zawodowymi. Profil tematyczny jest ukierunkowany na zagadnienia z zakresu zarządzania, ekonomii, administracji, bezpieczeństwa, socjologii, etyki, filozofii, pedagogiki, politologii, ratownictwa medycznego oraz nauk o zdrowiu. Prace Naukowe WSZiP są umieszczone na liście punktowanych czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i każdy zaakceptowany i opublikowany tekst otrzymuje 6 punktów.

Redakcja składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wzięły udział w naszych konferencjach oraz opublikowały swoje teksty w Pracach Naukowych, przyczyniając się do powstania kolejnych publikacji. W Nowym Roku 2017, liczymy na dalszą tak owocną jak dotychczas współpracę, udział w organizowanych przez nas konferencjach, wymianę doświadczeń oraz upowszechnianie wyników badań i analiz autorskich osiągnięć naukowych.

REDAKTOR NACZELNY
prof. zw. dr hab. inż. Franciszek MROCZKO

Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Przesiębiorczości
Wałbrzych 2012