Adres Redakcji

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych

tel. 74-848-65-73
e-mail: kustosz@wwszip.pl

Redakcja

Redaktor Naczelny: prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko

Z-ca Redaktora Naczelnego: dr Beata Owczarczyk

Sekretarz Redakcji: Michał Lesman

Redaktorzy tematyczni:
- dr Agnieszka Tabor-Smardzewska: zarządzanie
- dr Piotr Laskowski: ekonomia, administracja
- dr Agnieszka Polanowska: zarządzanie

Redaktor techniczny – Władysław Ramotowski

Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Przesiębiorczości
Wałbrzych 2012