Prace Naukowe, T. 53 (2023) Pedagogika, zarządzanie, psychologia i inżynieria zarządzania wobec wyzwań współczesności. Relacje i interdyscyplinarność wyzwaniem współczesności
Prace Naukowe, T. 52 (2022) Pedagogika, zarządzanie i inżynieria zarządzania wobec wyzwań współczesności Relacje i interdyscyplinarność wyzwaniem współczesności
Prace Naukowe, T. 51 (2022)
Prace Naukowe, T. 50 (2021) Pedagogika i zarządzanie wobec wyzwań współczesności
Prace Naukowe, T. 49 (2020)
Prace Naukowe, T. 48 (2019) Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu i pedagogice w erze cyfrowej Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych
Prace Naukowe, T. 47 (2019) Współczesne poszukiwania w pedagogice. Teoria – badania – praktyka w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, terapii pedagogicznej i szeroko rozumianych nauk o wychowaniu
Prace Naukowe, T. 46 (2018)
Prace Naukowe, T. 45 (2018) Stan i wyzwania. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych
Prace Naukowe, T. 44 (2017) Zeszyty Pedagogiczno-Medyczne
Prace Naukowe, T. 43 (2017) Innowacyjność to cyfryzacja i rozwój. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych
Prace Naukowe, T. 42 (2017)
Prace Naukowe, T. 41 (2017) Samorząd terytorialny organizacja, funkcjonowanie i kierunki rozwoju
Prace Naukowe, T. 40 (2017)
Prace Naukowe, T. 39 (2016) Innowacyjność to rozwój. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych
Prace Naukowe, T. 38 (2016) Samorząd terytorialny i rozwój lokalny
Prace Naukowe, T. 37 (2016)
Prace Naukowe, T. 36 (2015) Współczesne instrumenty innowacji. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych.
Prace Naukowe, T. 35 (2015) Zeszyty Pedagogiczno-Medyczne. Słownik Pedagogów Polskich i Polskiej Myśli Pedagogicznej XIX i XX wieku.
Prace Naukowe, T. 34 (2015).
Prace Naukowe, T. 33 (2015).Samorząd terytorialny w Polsce z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania
Prace Naukowe, T. 32 (2015).ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci
Prace Naukowe, T. 31 (2015).
Prace Naukowe, T. 30 (2014).Kreatywność Innowacyjność Przedsiębiorczość. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych.
Prace Naukowe, T. 29 (2014).
Prace Naukowe, T. 28 (2014), Samorząd terytorialny a polityka lokalna.
Prace Naukowe, T. 27 (2014), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod.
Prace Naukowe, T. 26 (2014)
Prace Naukowe, T. 25 (2013), Inżynieria innowacji. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych
Prace Naukowe, T. 24 (2013), Samorząd terytorialny a polityka lokalna
Prace Naukowe, T. 23 (2013)
Prace Naukowe, T. 22 (2013), Zarządzanie strategiczne Qvo Vadis?
Prace Naukowe, T. 21 (2013)
Prace Naukowe, T. 20 (2012), Zarządzanie operacyjne. Zarządzanie projektami i jakością w organizacjach biznesowych,publicznych i pozarządowych.
Prace Naukowe, T. 19 (2012), Zeszyty pedagogiczno-medyczne, Innowacyjność i kreatywność w pedagogice
Prace Naukowe, T. 18 (2012), Zeszyty pedagogiczno-medyczne
Prace Naukowe, T. 17 (2012), Metody badań problemów Zarządzania Strategicznego
Prace Naukowe, T. 16 (2011), Koncepcja logistyczna w zarządzaniu. Zarządzanie operacyjne, logistyka.
Zeszyty Naukowe, Nr 15 (2011), Refleksje społeczno-gospodarcze.
Zeszyty Naukowe, Nr 14 (2010), Refleksje społeczno-gospodarcze.
Zeszyty Naukowe, Nr 13 (2009), Refleksje społeczno-gospodarcze.
Zeszyty Naukowe, Nr 12 (2009), Refleksje społeczno-gospodarcze.
Zeszyty Naukowe, Nr 11 (2008), Refleksje społeczno-gospodarcze.
Zeszyty Naukowe, Nr 10 (2007), Refleksje społeczno-gospodarcze.
Zeszyty Naukowe, Nr 9 (2006), Refleksje społeczno-gospodarcze.
Zeszyty Naukowe, Nr 8 (2006), Refleksje społeczno-gospodarcze. Metodologia, badania empiryczne.
Zeszyty Naukowe, Nr 7 (2005), Refleksje społeczno-gospodarcze
Zeszyty Naukowe, Nr 6 (2004), Refleksje społeczno-gospodarcze
Zeszyty Naukowe, Nr 5 (2004), Refleksje społeczno-gospodarcze
Zeszyty Naukowe, Nr 4 (2004), Refleksje społeczno-gospodarcze
Zeszyty Naukowe, Nr 3 (2002), Refleksje społeczno-gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. T.II
Zeszyty Naukowe, Nr 2 (2002), Refleksje społeczno-gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. T.I
Zeszyty Naukowe, Nr 1 (2002), Refleksje społeczno-gospodarcze

Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Przesiębiorczości
Wałbrzych 2012